Kläder efter väder

Kläder efter väder

* Tänk på att ha med regnkläder, oömma varma sköna kläder.

* Ta gärna med ombyten att ha hos Dollans.

* Att märka barnens kläder underlättar för oss.