Vardagliga pedagogiska situationer

Vardagliga pedagogiska situationer

*Genenskap
*Tillhörighet
*Delaktighet
*Lärande
*Upptäckter
*Miljö
*Forskning
*Kamratskap
*Nyfikenhet
*Inflytande
*Humor