Arbetsplan

Arbetsplan

Aktivitet Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
       
        Påsk Valborg              
Traditioner Firar barnens födelsedagar enligt vår tradition Midsommarafton           Advent
& Uppmärksammar och firar högtider från de länder   Lucia
Högtider som våra barn kommer ifrån (alla månaderna)             Jul
  Vi är utomhus minst 1 gång per dag oavsätt väder. Utflykter till parker eller härliga nartuliga miljöer. Regn & vattenlek  
Utevistelse  
                         
Innomhuslekar Roll- och fantasilekar. Vi lär oss begräppen som "cirklar", "trianglar", (mattematik på deras nivå)      
&   
Aktivikteter  
                         
Rytmik, Rörelse Rörelselek minst en gång per vecka. Sång- och musiksamling minst en gång per vecka.        
Dans, Sång, Vi besöker teatrar, bibliotek.  
Musik, Drama  
& Teater  
                         
Bild & Form Arbetar med olika material. Formar, modellerar, gör gips gjutningar.            
Bygg 6 Skapar i olika teman. Målar, klipper, klistrar och utforskar olika material.  
Konstruktion  
                         
Rim, Ramsor, Sagostunder varje dag. Barnen berättar och skapar sagor. Har ordlekar och fingerlekar.        
Berättelser   
& Sagor  
                         
Praktiska Duka, städa, handla. Lämna bestick o. dyl på rätt plats. Bakning. Klä på och av sig själv & sköta toalettbestyr.    
Vardagssysslor vattna växterna inna och ute.  
                         
Föräldrasamverkan Föräldrafika, föräldramöte, föräldraråd, föräldrasamtal, (utvecklingssamtal)