verksamhetsplan

Dollans verksamhetsplan

Hos Dollan ska alla barn få tillgång till hela livsutrymmet och erbjudas samma möjligheter.

Alla barn
ska känna trygghet, glädje och trivsel.
Varje barn ska omges av en säker och trygg miljö.

Dollans familjedaghem arbetar efter
 läroplanen (Lpfö 98, reviderad 2010). 

Läroplan, Läroplan förskolan, Lpfö 98, Nya_läroplaner_2011

http://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973

http://foretag.stockholm.se/PageFiles/186882/PO%20Riktlinjer%202013%20reviderade%20jan%2015.pdf

I verksamheten ingår utevistelse, rörelselek, skapande, språk,  livskunskap, drama och matematik.
 

Dollans lägger stor vikt vid värdet av vänskap, samarbete och hänsyn och gränssättningar. 


Vi besöker många olika parker i Stockholm, i syfte att barnen ska få roliga och fina upplevelser.
Vi samarbetar med I ur och skur Kråkungarna och I ur och skur Busungarna, i Älvsjö,  där barnen kommer få delta i "större grupper", för att utvecklas i större sociala sammanhang.

Vi kommer att besöka parker, bibliotek, museum och andra utflyktsmål.
Barnen ska få träna och utveckla sin grov- och finmotorik. Alla barn ska ges stimulans och stöd för sitt lärande och sin utveckling utifrån sina egna förutsättningar och behov, både när det gäller att ex. klättra, springa, dansa eller måla, klistra och klippa. Barnen ska få träna sin kreativitet och fantasi i stor utsträckning ex. genom att få prova på att skapa med olika material.

Hos Dollan är livskunskapen, genuspedagogik och I ur och skur grundstenarna,  
där syftet är att visa barnen att alla människor har ett lika högt värde, oavsett bakgrund, familj, förmåga, ålder eller kön. Alla barn ska känna sig sedda, hörda, behövda, viktiga och omtyckta. Barnens tankar, åsikter och funderingar ska alltid tas på allvar och vi vill påpeka vikten av att lyssna på varandra.
 

Hos Dollan har kön inte någon betydelse för vem som ex. bakar, snickrar, diskar, städar, dansar eller tröstar. En stor del av jämställdhetsarbetet hos Dollan ligger hos pedagoger i form av förhållningssätt, bemötande och beteende. Vi har ett stort ansvar i vilka signaler och budskap vi ger barnen.


Dollans ska sträva efter att varje barn
 

    utvecklar sin identitet och känner trygghet i den  

*
       känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer  

*
 
utveckla, skapa, berätta, talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
 

                                                                                                                                                                                         Sidan 10 Lpfö 98, reviderad 2010

 

Detta är ett utdrag ur läroplanen. Det finns mer punkter om flerspråkighet och kultur.

 


Barngruppen består av åldrarna 1-5 år.