Dollans familjedaghem
dollansfamiljedaghem@outlook.com Vi sammarbetar med www.iurochskurbusungarna.se www.krakungarna.se
Välkommen till Dollans hemsidaDollans ett familjedaghem med mycket utevistelse.

Vi ligger på Kilsmogatan 19, Hagsätra.

Vi har en pedagogisk omsorg där vi, barn, föräldrar tillsammans skapar trygghet för barnen, så att barnen kan utvecklas i en hemlik miljö som möjligt med en liten barngrupp.

Dollans vill ge tillfällen till:
möten, aktiviteter, utmaningar, i en tillåtande lärande miljö, som barn, föräldrar, vi tillsammans skapar och utvecklar.

Vuxnas bemötande lägger grund till barns tro på sig själv och sin omvärld. Med barnen i fokus strävar vi efter att vuxna i bemötande och förhållningssätt tar till vara barnens alla inneboende förmågor.

Målen är att barnen under tiden på Dollans familjedaghem med andra ska få uppleva: Gemenskap.

Vi jobbar ihop med:

I ur och skur- Kråkungarna på Brudkronevägen 4 www.krakungarna.se


så barnen i alla åldrar ska få vara med "sin åldersgrupp" Vi gör tvärgrupper på olika teman.


MÄNNISKOSYN- BARNSYN
Att se varje människa- barn, alla har samma värde. 

Gå gärna in i menyn till vänster för att läsa mera om oss.


VÄLKOMNA


Dollans utflykter